Συνεχίζεται η διάθεση λαχνών απο την γραμματεία της ΕΠΣΝΛΑΡΙΣΑΣ και καλούνται τα σωματεία που δεν έχουν παραλάβει ακόμη τους λαχνούς που τους αντιστοιχούν, όπως προσέλθουν για την παραλαβή. Οσα δε σωματεία επιθυμούν να πάρουν επιπλέον λαχνούς, μπορούν και αυτά να προσέλθουν να τους παραλάβουν.

Advertisements

%d bloggers like this: